ข่าวกิจกรรม


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

01/11/2016

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 59 นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมของ สสปน. ในประเทศญี่ปุ่น
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในปี 2560 เพื่อเป็นหนึ่งในสัญญลักษณ์ของการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี ด้วยTags:   สสปน., MICE

Back to the list