ข่าวกิจกรรม


นายสึโตะมุ ทะเคะเบะ ประธาน TOA Institution เดินทางมาลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

02/11/2016

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 59 นายสึโตะมุ ทะเคะเบะ (Mr. Tsutomu Takebe) ประธาน TOA Institution อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง และอดีตเลขาธิการพรรค LDP ได้เดินทางมาลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และได้หารือกับเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่นายทะเคะเบะเป็นผู้ก่อตั้งและเคยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น-ลุ่มน้ำโขงของพรรค LDP โดยในโอกาสนี้ นายทะเคะเบะได้มอบหนังสือเชิญให้เอกอัครราชทูตบรรสานฯ เดินทางมากล่าวสุนทรพจน์และหารือข้อคิดเห็นกับสมาชิกของ TOA Institute ซึ่งล้วนเป็นผู้มีบทบาทด้านการกำหนดนโยบายของญี่ปุ่น เช่น นักการเมือง แกนนำภาคเอกชน และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และญี่ปุ่นกับอาเซียน ในฐานะที่เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงโตเกียว ซึ่งเอกอัครราชทูตบรรสานฯ ยินดีตอบรับคำเชิญของนายทะเคะเบะในโอกาสนี้
Back to the list