ข่าวกิจกรรม


งานถวายกฐิน ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น

06/11/2016

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 นายกิตติพงศ์ อภิบาลศรี (อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ. 2559 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น ในนามของเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นอกจากนี้ ทีมงานฝ่ายกงสุลและอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) ได้ให้บริการออกหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ ตลอดจนให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่น อีกด้วย
DB query error.
Please try later.