ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้อมอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จังหวัดโอกินาวา

29/10/2016

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559  เวลา 19.00-22.00 น. นักเรียนไทย และชาวไทย ในนามของสมาคมนักเรียนไทย และสมาคมมิตรภาพไทย-โอกินาวาได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้อมอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอพักนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยริวกิว จังหวัดโอกินาวา
Back to the list