ข่าวกิจกรรม


พิธีกฐินวัดป่าพุทธรังสี เมืองฮัจจิโอจิ กรุงโตเกียว

13/11/2016

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีกฐินวัดป่าพุทธรังสี เมืองฮัจจิโอจิ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ นายภควัต ตันสกุล อุปทูต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนจากสำนักงานต่างๆ ภายใต้ทีมประเทศไทย เพื่อร่วมสมทบจัดซื้อที่ดินขยายพื้นที่วัดและปรับปรุงซ่อมแซมเสนาสนะของพระภิกษุสงฆ์และสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป
Back to the list