ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนในกรุงโตเกียว ครั้งที่ 277

15/11/2016

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ฯพณฯ  นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนในกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo (ACT) ครั้งที่ 277) ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยในการประชุมมีเอกอัครราชทูตประจำประเทศอาเซียนและตัวแทนจาก 10 ประเทศเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทและความตระหนักรู้ต่ออาเซียนในญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตประจำอาเซียนได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองภายในของญี่ปุ่น และสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเพื่อร่วมกันหาแนวนโยบายที่เหมาะสมในการดำเนินงานของอาเซียนต่อญี่ปุ่นต่อไป
Back to the list