ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานจัดพิธีรวมพลังแห่งความภักดี

18/11/2016

เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานจัดพิธีรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรส และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมงานประมาณ 70 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยพร้อมเพรียงกัน
Back to the list