ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีสวดบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่วัดเซงโคจิ จ.นากาโนะ

01/12/2016

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและภริยา พร้อมข้าราขการทีมประเทศไทย เข้าร่วมพิธีสวดบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบรอบ 49 วันแห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายโยชิโนริ โอสึกิ อธิบดีกรมการต่างประเทศ ประชาชน และวัฒนธรรม สำนักงานจังหวัดนากาโนะ และคณะสงฆ์วัดเซงโคจิเข้าร่วมด้วย
วัดเซงโคจิ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยมายาวนาน โดยเมื่อปี 2480 ประเทศไทยได้มอบพระพุทธรูปปางมารวิชัยให้แก่ญี่ปุ่นผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ และนำไปประดิษฐานที่วัดเซงโคจิ ในโอกาสครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ต่อมาเมื่อปี 2481ประเทศไทยก็ได้มอบพระบรมสารีริกธาตุจากวัดราชบพิธให้แก่วัดอีก ทั้งเมื่อเกิดสึนามิขึ้นในภาคใต้ของไทยเมื่อปี 2547 และอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 วัดเซงโคจิก็ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย กล่าวได้ว่าปัจจุบันวัดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยในนากาโนะ
Back to the list