ข่าวกิจกรรม


ประธาน Asahi Broadcasting Corporation เดินทางมาลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

02/12/2016

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 59 Mr. Satoshi Wakisaka ประธานบริษัท Asahi Broadcasting Corporation ได้เดินทางมาลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ Mr. Satoshi Wakisaka ได้หารือกับเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และบริษัท Asahi Broadcasting Corporation ในด้านต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในสื่อญี่ปุ่น
Back to the list