ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลอาหารแห่งปี 2016

05/12/2016

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานมอบรางวัล “อาหารแห่งปี 2016” จัดโดย บ.กูรูนาบิ ซึ่งผักชีของไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารยอดนิยมแห่งปี 2016 จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้จัดงาน โดยการจัดงานในวันที่ 5 ธ.ค. นี้ถือเป็นโอกาสสำคัญซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งยังตรงกับ วันดินโลก ซึ่งได้รับการลงมติโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการพัฒนาดินจนได้รับการยอมรับไปทั่วโลก
ปัจจุบันอาหารไทยได้รับความนิยมมากในหมู่ชาวญี่ปุ่น ในญี่ปุ่นมีร้านอาหารไทยกว่า 1,000 ร้าน ในขณะที่อาหารญี่ปุ่นก็ได้รับความนิยมมากในหมู่ชาวไทย ทั่วประเทศไทยมีร้านอาหารญี่ปุ่นกว่า 2,000 ร้าน ทั้งนี้ การที่ผักชีได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารยอดนิยมแห่งปีของชาวญี่ปุ่น สะท้อนถึงความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมด้านอาหารของชาวไทยและญี่ปุ่น ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น และวัฒนธรรมด้านอาหารนี้ก็ถือเป็นเครื่องมือทางการทูตที่มีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป
Back to the list