ข่าวกิจกรรม


คณะยุวทูต IM Japan จากโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ปี 2559 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

06/12/2016

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 คณะยุวทูต IM Japan จากโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ปี 2559 จำนวน 20 คน พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ต้อนรับและให้โอวาทแก่คณะยุวทูตในโอกาสที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้
โครงการคณะยุวทูตฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยและญี่ปุ่น โดยผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษากับนักเรียนญี่ปุ่น
Back to the list