ข่าวกิจกรรม


นายยุคิโอะ ฮะโตะยะมะ อดีต นรม.ญี่ปุ่น ได้เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตฯ

07/12/2016

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 59 นายยุคิโอะ ฮะโตะยะมะ อดีต นรม.ญี่ปุ่น ได้เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อแจ้งผลการเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Horasis Asia Meeting เมื่อวันที่ 27-28 พ.ย. 59 ซึ่งเป็นการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียเป็นครั้งแรก และทางผู้จัดได้เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดการประชุมดังกล่าว โดยนายฮะโตะยะมะกล่าวว่า ตนชื่นชมและสนใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นอย่างยิ่ง และประสงค์จะให้มีการแปลหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยเห็นว่าปรัชญานี้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก นอกจากนั้น นายฮะโตะยะมะแสดงความขอบคุณ สอท. และรัฐบาลไทยที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ตนได้เดินทางไปลงนามแสดงความเสียใจในสมุดหลวงที่ศาลาการพระราชวังเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 59 ซึ่ง ออท.กล่าวว่า ประชาชนชาวไทยรู้สึกซาบซึ้งในมิตรไมตรีของชาวญี่ปุ่นอย่างยิ่ง และการเดินทางไปลงนามแสดงความเสียใจของอดีต นรม.ฮะโตะยะมะก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงไมตรีจิตที่แน่นแฟ้นของไทยและญี่ปุ่นในทุกระดับ ภายหลังจากการหารือกับเอกอัครราชทูต อดีต นรม.ฮะโตะยะมะได้เดินทางไปลงนามไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตด้วยอีกครั้งหนึ่ง
Back to the list