ข่าวกิจกรรม


การแข่งขัน ACT (ASEAN Committee in Tokyo) Golf Tournament 2016

17/12/2016

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 อัครราชทูตภควัต ตันสกุล ได้นำทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการแข่งขัน ACT (ASEAN Committee in Tokyo) Golf Tournament 2016 ซึ่งเป็นการแข่งขันกอล์ฟระหว่างสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของอาเซียนโดยในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตบรูไนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันTags:   ACT

Back to the list