ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนเข้าร่วมงาน ASEAN-Hitachi Annual Gathering ครั้งที่ 6

19/12/2016

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการอาเซียนประจำญี่ปุ่น (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) ได้นำเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนเข้าร่วมงาน ASEAN-Hitachi Annual Gathering ครั้งที่ 6 ซึ่งบริษัท Hitachi จัดขึ้น เพื่อสานสัมพันธ์กับเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นประเทศเป้าหมายการลงทุนของบริษัท Hitachi โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในสังคม เช่น การแก้ไขปัญหารถติดในเมืองใหญ่ หรือการใช้หุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ได้กล่าวขอบคุณประธานบริษัท Hitachi ที่ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอาเซียนมาโดยตลอด และขอให้บริษัท Hitachi มีส่วนในการถ่ายทอดประสบการณ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปTags:   ACT, ASEAN-Hitachi

Back to the list