ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว

20/12/2016

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) ได้นำเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น 10 ประเทศ เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งนายเคนทะโร โสะโนะอุระ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (H.E. Mr. Kentaro Sonoura, State Minister for Foreign Affairs of Japan) เป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในระดับประชาชนระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นตามโครงการ WA Project ซึ่งนายกรัฐมนตรีอาเบะแห่งญี่ปุ่นได้ประกาศในการประชุมผู้นำอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น เมื่อเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรมสำคัญ คือ การจัดส่งอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นมาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศอาเซียน ที่เรียกว่า "Nihongo Partners Programme" และการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งจากอาเซียนมาญี่ปุ่น และจากญี่ปุ่นไปอาเซียน โดยที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้จัดส่ง Nihongo Partners ไปยังอาเซียนแล้ว 548 คน และมีเป้าหมายที่จะจัดส่งไปทั้งสิ้น 3,000 คนภายในปี ค.ศ. 2020 สำหรับการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม ได้มีการจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนานักฟุตบอลเยาวชน การพัฒนาทักษะของวง Orchestra และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระหว่างกันTags:   ACT

Back to the list