ข่าวกิจกรรม


งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 11

17/12/2016

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 เพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นที่ศึกษาภาษาไทยในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการสอนภาษาไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย สะท้อนความคิดเห็นผ่านบทสุนทรพจน์ภาษาไทย และทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
งานประกวดสุนทรพจน์ครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องมิเลเนียม มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา โดยมีศาสตราจารย์อาสึชิ คาสึกะ หัวหน้าภาควิชาภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาและนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน มีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและต่างชาติภาควิชาภาษาไทยระดับปริญญาตรีเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 21 คน จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุซึโนะมิยะ มหาวิทยาลัยโอซากา มหาวิทยาลัยริทซึเมคัง และมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา และกล่าวปิดงานโดยนายคุนิยะ ซากาอิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา
ทั้งนี้ หัวข้อของการกล่าวสุนทรพจน์คือ “ความปรารถนา” โดยมีกรรมการผู้ตัดสินการประกวดจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้ชนะเลิศยอดเยี่ยมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในปีนี้ ได้แก่ น.ส. มายะ อีทซึกะ นศ. ปี 4 และ นายไดชิ ยะงุชิ นศ. ปี 2 จากมหาวิทยาลัยโอซากา ซึ่งได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว สนับสุนนโดยบริษัทการบินไทยและสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้ชนะรางวัลประเภทอื่นๆ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมด้วยเงินรางวัลและหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยจากสมาคมไทย-ญี่ปุ่นแล้ว ยังได้รับจากบริษัทอะยิโนะโมะโตะ Japan Thailand Business Forum นอกจากนี้ ในงานยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยโดยนักศึกษาอีกด้วย
Back to the list