ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาบรรยายให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Meiji

22/12/2016

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 นางสาวแคทรียา ปทุมรส อัครราชทูตที่ปรึกษาได้เป็นผู้บรรยายให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Meiji ที่เข้าเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อเตรียมตัวไปศึกษาต่อทั้งระยะสั้นและระยะยาวในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาแคทรียาได้บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ที่มีความผูกพันแน่นแฟ้นในทุกระดับ และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 600 ปี เห็นได้จากการผลิตเหล้าอะวะโมะริของจังหวัดโอะกินะวะที่ใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบ และลวดลายของกิโมโน "บินกะตะ" ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะไทย นอกจากนั้น นักศึกษายังได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือที่สำคัญระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนTags:   Meiji

Back to the list