ข่าวกิจกรรม


นักเรียนจากโรงเรียนKojimachi Gakuen เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

11/01/2017

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 60 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนKojimachi Gakuen เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและนักเรียนได้พูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และความสัมพันธ์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมถึงสภาพของประเทศไทยในปัจจุบันTags:   Kojimachi Gakuen

Back to the list