ข่าวกิจกรรม


ผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานการลงนามในธุรกิจพลังงานทางเลือก

13/01/2017

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 60 นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) ได้เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงทางธุรกิจในสาขาพลังงานทางเลือก ระหว่าง ดร. สุเมธ สุทธภักติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iwind) กับนาย Shigeru Fukuhara กรรมการผู้จัดการ บริษัท Furukawa Battery จำกัด (FB Battery) ที่สำนักงานใหญ่บริษัท FB เมืองโยโกฮามะ จังหวัดคานากาวะ
เอกสารทางธุรกิจดังกล่าว เป็นความตกลงซื้อขายแบตเตอรี่สำหรับอุตสาหกรรม โดยบริษัท iwind จะนำแบตเตอรี่ไปใช้ในการเก็บกักพลังงานที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชื่อ "ลมลิกอร์" ที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ จะเป็นโครงการแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการนำแบตเตอรี่มาใช้ในการเก็บกักพลังงาน โดยจะมีกำลังการผลิตขนาด 8.965 เมกะวัตต์ และสามารถขายไฟฟ้าต่อให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัท iwind จะนำแบตเตอรี่ชนิดดังกล่าว ไปใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ในเครือบริษัทด้วย นอกจากนี้ บริษัท iwind ยังได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับอุตสาหกรรมของบริษัท FB แต่เพียงผู้เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษัท iwind เป็นบริษัทในเครือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ คอปอร์เรชั่น (จำกัด) มหาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำทางธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกของไทย ปัจจุบัน มีบริษัทสำคัญในเครือรวม 4 บริษัท คือ 1) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่าร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ 2) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานขยะ 3) บริษัท iwind และ 4) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์แคปแมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจลงทุนและบริหารโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากพลังงาน นอกเหนือจากในประเทศไทย บริษัท iwind ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และบังกลาเทศ
Back to the list