ข่าวกิจกรรม


คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 67 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

19/01/2017

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 60 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 67 ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับและนำคณะยืนไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียวได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงาน รวมถึงการเกษตรในญี่ปุ่นให้แก่คณะ
Back to the list