ข่าวกิจกรรม


พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น

20/01/2017

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทย และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย
Back to the list