ข่าวกิจกรรม


พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22/01/2017

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายโยชิฮิโระ มิวะ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกย่า ข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรส และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมประมาณ 400 คน ในโอกาสนี้ ประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ของประเทศไทยด้วย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งมอบเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
Back to the list