ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ และภริยาหารือกับโรงแรมโอคุระโตเกียวเกี่ยวกับการจัดงาน Gardening in Okura

24/01/2017

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 60 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคและภริยา ให้การต้อนรับ ดร. โนบุโอะ ชิราสุนะ จากมหาวิทยาลัย Kobe International และเจ้าหน้าที่จากโรงแรมโอคุระ โตเกียว และได้หารือเกี่ยวกับการจัดงาน Gardening in Okura โดยภริยาเอกอัครราชทูต จาก 10 ประเทศ ครั้งที่ 17 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมโอคุระ โตเกียว งานดังกล่าวจัดขึ้นทุกปี โดยจะเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมของประเทศของตนเองผ่านการจัดสวนในรูปแบบต่างๆ
Back to the list