ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมผู้ประกอบการไทยในงาน International Jewelry Tokyo ครั้งที่ 28

25/01/2017

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เดินทางไปร่วมงาน International Jewelry Tokyo ครั้งที่ 28 เพื่อเยี่ยมชมบูธของหน่วยงานไทยและผู้ประกอบการที่มาร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุม Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ซึ่งระบุว่าปัจจุบัน ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าพลอยลำดับต้นของไทย โดยสถาบันฯ มีความร่วมมือกับ Central Gem Laboratory (CGL) ของญี่ปุ่น ในการรับรองมาตรฐานอัญมณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทพลอยร่วมกัน
ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังข้อคิดเห็นและแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นด้วย
Back to the list