ข่าวกิจกรรม


งานวันกองทัพไทย

27/01/2017

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันกองทัพไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ณ กรุงโตเกียว และสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยในปีนี้มีแขกผู้มีเกียรติกว่า 200 คนเข้าร่วมงาน อาทิ คณะผู้ช่วยทูตทหารและฑูตานุทูตต่างประเทศในญี่ปุ่น ผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งนักเรียนทหารของไทยในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติที่มีจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งของวิทยาลัยทหารญี่ปุ่น โดยในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยและญี่ปุ่นได้เน้นย้ำที่จะส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้าน รวมถึงการขยายความร่วมมือด้านกลาโหมให้ยิ่งแน่นแฟ้นต่อไป
Back to the list