ข่าวกิจกรรม


นายกเทศมนตรีเมืองอุบุยามะ จังหวัดคุมะโมโตะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

02/02/2017

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายมาซาฟูมิ อิจิฮารา นายกเทศมนตรีเมืองอุบุยามะ จังหวัดคุมะโมโตะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือครบรอบ 30 ปี โครงการฮิโก-ไทย ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอุบุยามะและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาและในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่น
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอุบุยามะ ตั้งอยู่ในจังหวัดคุมะโมโตะ มีโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษากับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้โครงการชื่อ "ฮิโก-ไทย" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ในการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ เมืองอุบุยามะมีดอกไม้ประจำเมืองชื่อ ดอกฮิโก-ไทย ซึ่งเป็นดอกไม้สีม่วงและจะบานในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ด้วย
Back to the list