ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเซทสึบุน จังหวัดนากาโนะ

03/02/2017

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เดินทางเยือนจังหวัดนากาโนะ ตามคำเชิญของวัดเซนโคจิ เพื่อเข้าร่วมงานเซทสึบุน หรือพิธีโปรยถั่ว ซึ่งเป็นงานประจำปีที่สำคัญของจังหวัด เพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิตามความเชื่อโบราณของญี่ปุ่น

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Shuichi Abe ผู้ว่าราชการจังหวัดนากาโนะ เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้วย

วัดเซนโคจิเป็นหนึ่งในวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย ที่รัฐบาลไทยได้มอบผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เมื่อปี 2480 ในโอกาสครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น 50 ปี ในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมงานเซทสึบุนประมาณ 700 คน โดยมีบุคคลสำคัญของจังหวัด รวมถึงดารานักแสดง นักกีฬา และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
Back to the list