ข่าวกิจกรรม


รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดบำเพ็ญกุศลสตมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการเทิดพระเกียรติที่วัดเนนบุตสึชู

04/02/2017

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดบำเพ็ญกุศลสตมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการเทิดพระเกียรติในโอกาส 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ที่วัดเนนบุตสึชู จ.เฮียวโกะ โดยมีเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายดุสิต เมนะพันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และข้าราชการทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย โดยงานดังกล่าวมีพุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 10,000 คน

รวบรวมข่าวเกี่ยวกับการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลแดุลยเดช ณ วัดเนนบุตสึ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ Online ฉบับวันที่ 5 ก.พ. 60 (คลิก)
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ Online ฉบับวันที่ 6 ก.พ. 60 (คลิก)

คลิปไทย - ญี่ปุ่น ร่วมจัดนิทรรศการ ร.9 ณ ประเทศญี่ปุ่น (คลิก)
คลิปไทย - ญี่ปุ่น ร่วมจัดนิทรรศการ ร.9 ที่ญี่ปุ่น ( สกรุ๊ปพิเศษ ) (คลิก)
คลิปไทย - ญี่ปุ่น ร่วมจัดนิทรรศการ ร.9 ที่ญี่ปุ่น (ข่าวภาคค่ำ) (คลิก)
คลิปความสัมพันธ์ทางการทูต และวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น (ข่าวเที่ยง 8 ก.พ.60) (คลิก)
Back to the list