ข่าวกิจกรรม


โรงแรมอิมพีเรียล โตเกียว จัดงานเลี้ยงขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ

06/02/2017

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โรงแรมอิมพีเรียล โตเกียว นำโดย นายฮิเดยะ ซาดายาสุ ตำแหน่ง President and General Manager, Executive Members of the Imperial Hotel ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับความร่วมมืออันดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมีข้าราชการพร้อมคู่สมรสและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน
Back to the list