ข่าวกิจกรรม


คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

07/02/2017

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 60 คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโทชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นได้นำคณะกรรมาธิการฯ เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นของไทยและญี่ปุ่น
Back to the list