ข่าวกิจกรรม


โครงการ Global School Lunch ที่โรงเรียนชั้นประถมศึกษา Ohara

08/02/2017

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญจากโรงเรียนชั้นประถมศึกษา Ohara เขตชินากาวะ กรุงโตเกียว ในการเข้าร่วมกิจกรรม Global School Lunch โดยมีอาหารไทย ประกอบด้วย กะเพราไก่ ทอดมัน และแกงจืด เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ในโอกาสนี้ นายยูตากะ นาคาจิมา ผู้อำนวยการการศึกษาของเขตชินากาวะได้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้เช่นกัน

เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียน และได้มีการจัดการสาธิตมวยไทยโดยค่ายมวย Hamakko Muay Thai Gym ซึ่งนักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและกิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

หลังจากการบรรยายและสาธิตมวยไทย เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมรับประทานอาหารไทยพร้อมกับนักเรียนและนักเรียนหลายคนบอกว่า ชื่นชอบรสชาติอาหารไทยมาก
Back to the list