ข่าวกิจกรรม


สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งจังหวัดไซตามะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

10/02/2017

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวชินาโกะ ซึจิยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งจังหวัดไซตามะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือระหว่างไทย - จ.ไซตามะ และ จ.ไซตามะ - อาเซียน
Back to the list