ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ และภริยาเข้าร่วมงาน Japan Grand Prix International Orchid Festival 2017

10/02/2017

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 60 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคและภริยา เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Japan Grand Prix International Orchid Festival 2017 ซึ่งเป็นงานแสดงกล้วยไม้ประจำทุกปี ของประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นที่โตเกียวโดม กรุงโตเกียว โดยมีเจ้าหญิงทาคามาโดะ เป็นองค์ประธานเปิดงาน
ภายในงาน มีการจัดแสดงกล้วยไม้นานาพันธ์ุ และมีการจัดแสดงโต๊ะประดับด้วยกล้วยไม้โดยภริยาเอกอัครราชทูตจาก 6 ประเทศ ซึ่งในปีนี้นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติให้จัดแสดงกล้วยไม้ด้วย
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมคูหาของผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย ซึ่งได้นำเข้ากล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ ของไทยมาจัดแสดงและจำหน่าย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ กรุงโตเกียว
Back to the list