ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เดินทางเยือนจังหวัดวะคะยะมะ

08/02/2017

เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และนางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือนจังหวัดวะคะยะมะ ตามคำเชิญของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเข้าร่วมงาน Asia-Ociania and Wakayama Tourism Forum โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 20 ประเทศ โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ได้เป็นองค์ปาฐกถาในหัวข้อ "การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านการท่องเที่ยว" ซึ่งไทยเป็นตัวอย่างอันดีของประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการท่องเที่ยว และการใช้ soft power ในการส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ซึ่งเอกอัครราชทูตบรรสานฯ ได้ใช้โอกาสนี้เชิญชวนให้ชาววะคะยะมะเดินทางมาเยือนไทยและประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (local experience) ผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศต่าง ๆ ได้มากขึ้น นอกจากนั้น ในงานเลี้ยงรับรองของจังหวัดวะคะยะมะ เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ได้มีโอกาสพบหารือกับนาย Toshihiro Nikai สส.จังหวัดวะคะยะมะ และเลขาธิการพรรค LDP ซึ่งเดินทางมาต้อนรับเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ด้วยตนเองในโอกาสดังกล่าว
Back to the list