ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานนิทรรศการ International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2017) ครั้งที่ 16

15/02/2017

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วย ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิดบูธไทย หรือ Thai Pavilion ในงานนิทรรศการ International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2017) ครั้งที่ 16 ที่ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว
งานนิทรรศการ nano tech 2017 เป็นนิทรรศการทางด้านนาโนเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ และได้รับการยอมรับจากนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาโนเทคโนโลยีทั่วโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยงานนิทรรศการ nano tech 2017 จัดขึ้นเป็นปีที่ 16 มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ในการนี้ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ nano tech 2017 ในฐานะทีมประเทศไทย
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ nano tech 2016 จำนวน 48,514 คน และผู้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 586 บริษัท/หน่วยงาน จากทั้งหมด 23 ประเทศ สำหรับประเทศไทย ศน. ร่วมกับหน่วยงานพันธิมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย บ. คีนน์ จำกัด บ. ไออาร์พีซี จำกัด บ. ไทยเทคโนกลาส จำกัด บ. สมาร์ท เวท จำกัด บ. ภูเก็ต คอลลาเจน จำกัด บ. ไทยไบโอเทติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช จำกัด Greater Pharma Manufacturing Co., Ltd. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการและร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "Thailand Nanotechnology Pavilion" ในงานนิทรรศการนานาชาติ nano tech 2016 พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ และการยื่นจดสิทธิบัตรความสามารถในการถ่ายทองเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม และการนำเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยที่ประเทศไทย เช่น MouthWash and MouthSpray, Antibacterial Fine Powder, The aromas, Controlled Release Fertilizer, NANO Anti Bacteria Wipes เป็นต้น ในการนี้ การจัดแสดงของ Thailand Nanotechnology Pavilion ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน ผลของการจัดแสดงทำให้เกิดการเจรจาทางธุรกิจ จำนวน 30 ครั้ง พร้อมกันนี้ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมืองจากร้านภูฟ้า ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนำนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาทำให้ผ้าทอมีสมบัติที่ดีเหมาะสมกับการใช้ เป็นต้น
การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ The 16th International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2017) ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ได้จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด "Nanotechnology Meets Life" โดยมีบริษัทเอกชนและมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานและนำผลงานวิจัยและพัฒนาร่วมแสดงในครั้งนี้ ได้แก่ บ. คลีน กรีนเทค จำกัด นำเสนอผลงาน การพัฒนาตำรับอิมัลชั่นชนิดเกิดเองของน้ำมันโหระพาและน้ำมันออริกาโน่ (ไข่ออกแบบได้) บ. มาซูม่า (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอไส้กรองน้ำ บ. เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด นำเสนอ อาหารกึ่งสำเร็จรูปให้พลังงานต่ำที่อุดมด้วยสารสำคัญจากผักสามสีอบแห้ง บ. คีน (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอผลงานผ้าเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงานฟิล์มกักเก็บน้ำมันหอมระเหยจากามะนาว ตะไคร้ มะกรูด และข่า เพื่อประยุกต์ใช้ในต้มยำ เป็นต้นTags:   nanotech

Back to the list