ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Kawasaki International Eco-Tech Fair 2017 ครั้งที่ 9

16/02/2017

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับเชิญจากนาย Norihiko Fukuda นายกเทศมนตรีเมืองคะวะสะกิ และนาย Osamitsu Yamada ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองคะวะสะกิ ให้เข้าร่วมพิธีตัดริบบิ้นเปิดงาน Kawasaki International Eco-Tech Fair 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Tododroki Arena เมืองคะวะสะกิ จังหวัดคะนะกะวะ โดยมีผู้ร่วมออกคูหา 240 คูหา ทั้งจากญี่ปุ่นและต่างประเทศ
งาน Kawasaki International Eco-Tech Fair เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนของท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ เทศบาลเมืองคะวะสะกิและหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองคะวะสะกิ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นจุดแข็งที่โดดเด่นของเทศบาลเมืองคะวะสะกิซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ภายในงานมีการสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม และbusiness matching สำหรับผู้ประกอบการจากภายในและภายนอกประเทศญี่ปุ่นด้วย
Back to the list