ข่าวกิจกรรม


ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และคณะได้เข้าพบหารืออัครราชทูต

20/02/2017

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 60 พล.อ.ต.เฉลิมวงษ์ กีรานนท์ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และคณะได้เข้าพบหารือกับ อท.ภควัต ตันสกุล ในโอกาสที่คณะเดินทางมาศึกษาดูงานด้านกิจการสารวัตรทหารที่ญี่ปุ่น
Back to the list