ข่าวกิจกรรม


คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬาเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

21/02/2017

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 60 คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา นำโดย ฯพณฯ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าพบกับอัครราชทูตภควัต ตันสกุล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในด้านการศึกษา การกีฬา และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน




Back to the list