ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตฯ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ กลุ่ม Japan-ASEAN Inter-Parliamentary Exchange

22/02/2017

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 60 อัครราชทูตภควัต ตันสกุล  เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ กลุ่ม Japan-ASEAN Inter-Parliamentary Exchange สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่น ร่วมกับเอกอัครราชทูตและผู้แทนระดับสูงของประเทศอาเซียน ซึ่งมีนักการเมืองระดับสูงของญี่ปุ่นเข้าร่วม อาทิ นาย Hirofumi Nakasone อดีต รมว.กต.ญี่ปุ่น และนาย Natsuo Yamaguchi หัวหน้าพรรค Komei ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน - ญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2560 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน
Back to the list