ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ติดตาม รมว.สธ. หารือข้อราชการกับ รมว. สธ. ญี่ปุ่น

23/02/2017

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ติดตาม ศ.นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายยาสุฮิสะ ชิโอซากิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น ที่กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการสังคม ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22-25 ก.พ. 60
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในไทย รวมถึงวาระที่เกี่ยวกับสุขภาพของโลก โดยที่ผ่านมา ไทยและญี่ปุ่นได้มีความร่วมมือที่แนบแน่นในด้านสาธารณสุข ละจะร่วมมือกันพัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมในภูมิภาค นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐมนตรีชิโอซากิ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี ด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานเรื่องการบริหารระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน ตามคำเชิญของ JICA (Japan International Cooperation Agency)
Back to the list