ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุน สสปน. เปิดตลาดไมซ์ไทยในญี่ปุ่นอย่างยิ่งใหญ่

02/03/2017

เมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้สนับสนุนสำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ธุรกิจไมซ์ไทยที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ Thailand CONNECT: Japan Business Events Road Show 2017 เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดโรดโชว์ครั้งใหญ่ที่สุดของ สสปน. ครอบคลุมธุรกิจไมซ์ของไทยทุกสาขา คือ meeting (M), incentive (I), convention(C) และ exhibition (E) ประกอบด้วย 1) การจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับญี่ปุ่น 2) การแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ Thailand CONNECT, Your Vibrant Journey to Business Success 3) งานเลี้ยงรับรองผู้ประกอบการ องค์กรไมซ์ และสื่อมวลชนญี่ปุ่น 4) การลงนามความร่วมมือระหว่างสมาคมการแสดงสินค้าไทยกับสมาคมการแสดงสินค้าญี่ปุ่น และ 5) งานเลี้ยงรับรององค์กรเอกชนขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นที่เคยหรือสนใจไปจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับไมซ์ในไทย
โอกาสนี้ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมในงานแถลงข่าว และได้กล่าวต้อนรับ ในงานเลี้ยงรับรองผู้ประกอบการ องค์กรไมซ์ และสื่อมวลชนญี่ปุ่น ที่โรงแรม ANA InterContinental และ งานเลี้ยงรับรององค์กรเอกชนขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นที่เคยหรือสนใจไปจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับไมซ์ในไทย ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยข้อความสำคัญที่เน้นย้ำในทุกโอกาส คือ ธุรกิจไมซ์ของไทยมีมาตรฐานและ ได้รับการยอมรับในระดับโลก เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพในทุกมิติ ทั้งในด้านความหลากหลายของสถานที่ การเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจในภูมิภาค และขีดความสามารถของบุคคลากร ขณะเดียวกัน ประเทศไทยต้องการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและต้องการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจไมซ์ของโลก โดยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 สมาคมการแสดงสินค้าไทยและสมาคมแสดงสินค้าญี่ปุ่น ได้ลงนามความตกลงเพื่อกระชับและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ประธาน สสปน. พร้อมด้วยผู้บริหาร สสปน. ได้ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย
Back to the list