ข่าวกิจกรรม


The 42th International Food and Beverage Exhibition FOODEX 2017

07/03/2017

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน The 42th International Food and Beverage Exhibition FOODEX 2017 ณ ศูนย์ประชุม MakuhariMesseจ.ชิบะ และได้เยี่ยมชมคูหาจากประเทศไทยซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สถาบันอาหาร และผู้ประกอบการด้านอาหารของไทยกว่า 50 รายเข้าร่วม ทั้งนี้ FOODEX นับได้ว่าเป็นมหกรรมแสดงสินค้าและการจับคู่ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย ในปีนี้ มีผู้ประกอบการกว่า 3,250 ราย จาก 79 ประเทศ ได้เข้าร่วมแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
Back to the list