ข่าวกิจกรรม


ภริยาเอกอัครราชทูตฯ บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

11/03/2017

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2560 นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในฐานะผู้แทนสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ประจำประเทศญี่ปุ่น ได้มอบเงินจำนวน 300,000 เยน (ประมาณ 100,000 บาท) ซึ่งเป็นเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติของสมาคมฯ ให้แก่นางสินีนาฏ อินทร์นาค ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นผู้แทนในการรับมอบเงินบริจาคครั้งนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน จ.สุราษฏร์ธานีต่อไป
สมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1968 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและงานการกุศลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสต่าง ๆ ปัจจุบันมีภริยาเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำกรุงโตเกียวเป็นสมาชิกรวม 26 ประเทศTags:   ALFS

Back to the list