ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์โทคุกาวา

11/02/2017

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค พร้อมภริยา เข้าร่วมงานเลี้ยงในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์โทคุกาวา โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณพิพิธภัณฑ์โทคุกาวาที่ช่วยสนับสนุนการซ่อมแซมบูรณะโบราณสถานของประเทศไทยมาโดยตลอด
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์โทคุกาวามีนโยบายให้ความช่วยเหลือในการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานที่ มีความสำคัญทางวัฒนธรรม อนุรักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หัตถกรรม และโบราณวัตถุทั้งในและต่างประเทศให้คงอยู่ต่อไป โดยในปี 2555 เคยให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมพระพุทธรูป ณ วัดอรุณราชวราราม และในปี 2556 ได้บริจาคเงินช่วยเหลือในการบูรณะซ่อมแซมวัดศาลาปูนวรวิหารและวัดช้างใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากอุทกภัย
Back to the list