ข่าวกิจกรรม


คณะคณาจารย์และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรประจำชุดที่ 95 สายที่ 4 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

17/03/2017

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ประจำกรุงโตเกียว ให้การต้อนรับ คณะคณาจารย์และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรประจำชุดที่ 95 สายที่ 4 นำโดย พลโท ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความมั่นคงในเอเชียตะวันออก โดย พ.อ. นพดล ธนบดินทร์ ผชท. ทบ. ไทย ประจำกรุงโตเกียว
Back to the list