ข่าวกิจกรรม


คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารคมนาคมระดับสูง รุ่นที่ 2 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

15/03/2017

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 60 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารคมนาคมระดับสูง รุ่นที่ 2 นำโดย นางปานจิต จินดากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ
Back to the list