ข่าวกิจกรรม


ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมนักศึกษาและคณาจารย์เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

10/03/2017

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 60 พลเอกสุรสิทธิ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมนักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้ นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในญี่ปุ่นให้แก่คณะได้รับฟัง
Back to the list