ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ภายใต้ชื่อ "Lala Love"

20/03/2017

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ภายใต้ชื่อ "Lala Love" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Tokyo Fashion Week ที่ Shibuya Hikarie Hall B โดยแฟชั่นชุดดังกล่าวเป็นการนำผ้าขาวม้าจากถิ่นต่าง ๆ ของไทยมาตัดเย็บในรูปแบบสากล ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังของไทย คุณลินดา เจริญลาภ
โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยหันมาให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของผ้าขาวม้าซึ่งเป็นสินค้าท้องถิ่นของไทย และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในเวทีระหว่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Back to the list