ข่าวกิจกรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

23/03/2017

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 60 นายฮิโรชิ โอกาวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อขอบคุณที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยประสานงานการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างวันที่ 19-22 ก.พ. 60 ซึ่งได้มีโอกาสเข้าพบนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายวีรศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ฟุกุโอกะ อย่างกว้างขวาง
Back to the list