ข่าวกิจกรรม


คณะนักเรียนโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship เยือนสถานเอกอัครราชทูต

24/03/2017

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 นายณัฐพงศ์ ลัทธิพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship โดยในโอกาสนี้อัครราชทูตที่ปรึกษาณัฐพงศ์ฯ พร้อมด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาได้ให้โอวาสและคำแนะนำในการดำเนินชีวิตในญี่ปุ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตและศึกษาในญี่ปุ่นต่อไป
Back to the list